2) pinsan Rodrigo Ronaldo, sa ibang dako, ay nagsilbi bilang mayor Cebu City mula 1983 hanggang 1986. ni Ronaldo ama, Ramon Duterte, din gaganapin ang posisyon mula 1957 sa 1959.

Link

2) pinsan Rodrigo Ronaldo, sa ibang dako, ay nagsilbi bilang mayor Cebu City mula 1983 hanggang 1986. ni Ronaldo ama, Ramon Duterte, din gaganapin ang posisyon mula 1957 sa 1959.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s