Ay Pilipinas committing national pagpapakamatay? Crooked Duterte ay naka-nagsasalita ng batas militar at abolishing Congress & para VP ang anak ng isang batas militar diktador ay humahantong

Standard

Ay Pilipinas committing national pagpapakamatay? Crooked Duterte ay naka-nagsasalita ng batas militar at abolishing Congress & para VP ang anak ng isang batas militar diktador ay humahantong

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s